ŠKOLENÍ PERSONÁLU

PRO MONTÁŽ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ DLE ČSN EN 1591-4

Od   dubna   2014   platí   nový   standard   ČSN EN 1591- 4 s názvem “Příruby a přírubové  spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáží šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích”, který posunuje práci zejména montáž přírubových spojů tlakových zařízení na vyšší úroveň tzn. třídy těsnosti a spolehlivosti.

3

Nabízíme školení podle této normy pro personál zabývající se montáží přírubových spojů a po úspěšném absolvování akreditovaného přezkoušení získá účastník certifikát vydaný Strojírenským zkušebním ústavem s.p.

Bila1

Poskytujeme kvalifikace základní úrovně viz tabulka 1, vyšší úrovně na vyžádání, odpovědného technika viz tabulka 11. Dále je možno proškolit technické vedoucí, u kterých je přezkoušení nepovinné pokud nepožadují vydání certifikátu.Doba platnosti certifikátu je 5 let, prodloužení na dalších 5 let po přezkoušení. Tento výcvik kvalifikovaného personálu se stal součástí systému managementu kvality.

Certifikace podle výše uvedené normy neznamená oprávnění k činnosti, neboť to je i nadále odpovědnosti zaměstnavatele!

Provozní bezpečnost a těsnost tlakových zařízení je zásadní prioritou v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality výroby tzv. HSEQ.

Montáž spolehlivých přírubových spojů