Základní úroveň – mechanik (montér)

Specifikace výcviku základní úrovně kvalifikace

Označení Téma Hlavní téma Povědomí
01.01P Druhy přírubových spojů X
01.02P Funkčnost těsnění X
01.03P Druhy těsnění a jejich příslušné vlastnosti X
01.04P Vztah mezi prodloužením (deformací) šroubu, sílou působící ve šroubu a napětím v těsnění X
01.05P Běžné příčiny selhání těsněných přírubových spojů X
01.06P Ztráta (úbytek) síly působící ve šroubu a následky X
01.07P Aplikované a zbytkové síly působící ve šroubu X
01.08H Všeobecná zdravotní a bezpečnostní opatření X
01.09H Bezpečná demontáž spoje X
01.10H Příprava těsnicí plochy X
01.11H Zjišťování vad a nedostatků X
01.12H Souosost těsnicích ploch a stejnoměrnost mezer X
01.13H Skladování, manipulace, příprava a montáž těsnění X
01.14H Vliv tření závitu na sílu působící ve šroubu při použití utahovacího momentu X
01.15H Význam použití stanoveného závitového maziva X
01.16P Způsoby utahování šroubů a jejich relativní přesnost X
01.17H Nutnost stanovit postupy utahování šroubů X
01.18H Postupy utahování šroubů X
01.19P Třída těsnosti X
01.20H Požadavek na splnění určité třídy těsnosti X
01.21H Utahování ručním utahovacím momentem X
01.22P Údržba a kalibrace ručně ovládaných momentových klíčů X
01.23P Požadavky na hydraulické utahování hydraulickým utahovákem X
01.24H Potvrzení, že spoj je znovu provozuschopný X
01.25H Záznam o provedených pracích X
01.26H Záznam o odchylkách nebo nepravidelnostech X
01.27P Monitorování emisí a řešení netěsností X