Obsah a program školení

Jsou dostupné 3 úrovně školení:

  1. Základní úroveň (tab. 1) – mechanik (montér) přírubových spojů
  2. Pokročilá úroveň (tab. 11) – odpovědný technik (mistr)
  3. Pokročilá úroveň (tab. 3) – hydraulické utahování momentem

Pro možnost absolvovat pokročilé úrovně (tab. 11 a tab. 3) je nutné mít absolvovaný a úspěšně zakončený výcvik dle základní úrovně (tab. 1).

Tabulka 1 náhled
Tabulka 3náhled
Tabulka 11 – náhled

Školení probíhá ve třech dnech. První dva dny probíhá teoretická a praktická výuka. Třetí den se konají závěrečně zkoušky, kdy jsou znalosti ověřeny písemným testem a praktickou zkouškou.

Program školení pro tab. 1 a tab. 11.
Program školení ČSN EN 1591-4, Tab.1, Tab. 11