Hydraulické utahování momentem

Specifikace výcviku pro hydraulické utahování momentem

Označení Téma Hlavní téma Povědomí
03.01H Bezpečné používání a manipulace s hydraulickými hadicemi X
03.02H Náležité používání nástavců, opotřebení/poškození nástavců X
03.03H Riziko zranění unikajícím tlakovým médiem – prevence a opatření X
03.04H Správné pracovní postupy vylučující místa přiskřípnutí prstu/ruky X
03.05H Bezpečné používání pojistného klíče X
03.06H Druhy hydraulických momentových klíčů X
03.07H Výběr tlaku nástroje pro zajištění požadovaného utahovacího momentu pro konkrétní nářadí X
03.08H Použití jednoho a několika nářadí pro utahování spoje X
03.09H Číslování šroubů při používání jednoho a několika nářadí X
03.10H Pochopení, kdy se používá hydraulické utahovací nářadí X
03.11H Základy hydraulického utahování X
03.12H Vhodnost nářadí a prostoru pro nástroj X
03.13H Identifikování vhodných reakčních bodů X
03.14H Postupy utahování momentem X
03.15H Důležitost mazání a regulace tření X
03.16H Účinky povrchových úprav šroubů X