Vyšší úroveň – odpovědný technik (mistr)

Specifikace výcviku pro odpovědného technika

Označení Téma Hlavní
téma
Povědomí
11.01H Zdravotní a bezpečnostní hlediska X
11.02H Tvorba bezpečnostních pravidel X
11.03H Tvorba pracovních instrukcí X
11.04H Metody stanovení tlaku na jednotku plochy pro danou třídu těsnosti X
11.05H Stanovení síly působící ve šroubu/tlaku na jednotku plochy, hodnoty pro kombinaci příruba/těsnění X
11.06H Potvrzení, že přírubový spoj může být vrácen do provozu X
11.07P Měření těsnosti a řešení netěsností X